Zarząd Stowarzyszenia  

Prezes
Krzysztof Kopański
Wiceprezes
Jacek Wiarski
Skarbnik
Piotr Bacza
Sekretarz
Agata Siwak
Członek
Wacław Górniak


 Komisja Rewizyjna  

Piotr Zybiński
Krzysztof Gregier


 Członkowie Stowarzyszenia  

Martin Foley
Adam Kapes
Mariusz Lewicki
Sebastian Łuc
Łukasz Sojka
Paweł Rabski
Marcin Paśko


   

   

 Nabór do Stowarzyszenia  

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych historią i promocją regionu do czynnego działania w naszych szeregach. Można też być członkiem sympatykiem, wspierającym corocznymi składkami nasze stowarzyszenie.

Proszę się zapoznać z podstawowymi zasadami przyjmowania nowych członków:
I
Członkiem stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
II
Kandydat składa podanie w formie pisemnej (deklaracja członkowska) do zarządu stowarzyszenia, który podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet członków stowarzyszeniana .
III
Wypełnioną deklarację prosimy wysłać na nasz adres, dziękujemy i zapraszamy

do pobrania deklaracja członkowska(PDF)
Pobierz