Giełdy staroci organizowane są w każdą 3-cią niedzielę miesiąca w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Juliusza Słowackiego 21.

Zapraszamy wystawców, sprzedawców oraz kupujących!